Rozprávajú sa dvaja požiarníci:
– Tak čo, ako stráviš veľkonočné sviatky? Čo si pripravuješ?
– No čo… Manželku nechám tak a na svokru si požičiam vodné delo.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>