Chuck Norris vie urobiť kop z otočky rýchlejšie, ako je rýchlosť svetla. To znamená, že keď zapneš svetlo, budeš mŕtvy skôr, ako zasvieti žiarovka.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>